Nieuw advies : going concern

Advies

De Commissie publiceert advies 2018/18 – Going concern - Waarderingsregels bij de stopzetting of gedeeltelijke stopzetting van het bedrijf van een onderneming. De Commissie verduidelijkt de elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij het nagaan of de toepassing van de waarderingsregels in een veronderstelling van continuïteit nog gerechtvaardigd is en licht toe hoe de onderneming verslag moet uitbrengen over deze beoordeling. Er wordt ook ingegaan op de boekhoudkundige verplichtingen van ondernemingen die zich in een situatie van discontinuïteit of gedeeltelijke discontinuïteit bevinden.