Nieuw advies: Consolidatie bij de horizontale groep

Advies

De Commissie publiceert CBN-advies 2022/09 ter vervanging van advies 2017/06 - Consolidatie bij de horizontale groep (consortium). Dit advies werd geactualiseerd naar aanleiding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.