Nieuw advies: Brexit

Advies

De Commissie publiceert advies 2019/04 – Gevolgen op gebied van financiële rapportering als gevolg van de brexit. In dit advies wordt aandacht geschonken aan de gevolgen die de brexit kan hebben voor Belgische boekhoudplichtige ondernemingen die op een of andere manier zijn gelinkt aan het Verenigd Koninkrijk.