Nieuw advies: Boekhoudplichtige onderneming

Advies

Naar aanleiding van de publicatie van de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht, die een toename van het aantal boekhoudplichtige ondernemingen met zich meebracht, publiceert de Commissie advies 2019/09 – Boekhoudplichtige onderneming.

Hierin verduidelijkt de Commissie wie aangemerkt wordt als een boekhoudplichtige onderneming zoals gedefinieerd in het WER en vanaf wanneer deze worden onderworpen aan de boekhoudkundige verplichtingen van het WER.