Nieuw advies artikel 18 WIB 92

Advies

De Commissie publiceert advies 2019/13 - Pro rata-regel van artikel 18 WIB 92 bij terugbetaling van inbreng / kapitaalvermindering. In dit advies geeft de Commissie duiding bij de boekhoudkundige verwerking bij een kapitaalvermindering of een vermindering van de inbreng ingevolge terugbetaling aan de aandeelhouders. In het bijzonder wordt de boekhoudkundige verwerking verduidelijkt in toepassing van de pro rata-regel vermeld in artikel 18, tweede tot zevende lid WIB 92.