IBB 2020/001 : Onontvankelijke aanvraag

IBB

De eerste IBB van dit jaar betreft de boekhoudkundige verwerking van de opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop als schroot van overschotten van materialen die gebruikt werden bij de productie van een vast actiefbestanddeel.

De aanvraag is echter onontvankelijk aangezien de beschreven verrichting jaarrekeningrechtelijk reeds uitwerking heeft gehad door de opname van deze verrichting in een reeds door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening.