Benoeming leden College CBN

Nieuws

Op vrijdag 5 april 2019 keurde de federale ministerraad op voorstel van de Minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen benoemt.

Het nieuwe College wordt in de schoot van de CBN opgericht en zal zich buigen over de Individuele Beslissingen inzake Boekhoudrecht (IBB). Deze IBB’s verduidelijken de manier waarop de aanvrager wordt geacht het Belgische boekhoudrecht toe te passen in een specifieke situatie of bij een bijzondere verrichting (art. III.93/1 WER).

Het College zal bestaan uit: 

  • Jan Verhoeye (Voorzitter CBN);
  • Pieter Daens (benoemd door de Minister van Economie);
  • Nathalie Procureur (benoemd door de Minister van Justitie);
  • Steven Vanden Berghe (benoemd door de Minister van Financiën); en
  • Catherine Dendauw (benoemd door de Minister van Middenstand).

Het is de bedoeling om de toegang tot de boekhoudkundige ruling laagdrempelig te houden, zodat ook kleine en middelgrote ondernemingen voluit gebruik kunnen maken van deze nieuwe mogelijkheid.

Het College van de CBN zal overleg hebben met de fiscale rulingdienst om een werkwijze af te spreken wanneer boekhoudrecht en fiscaal recht samen het voorwerp van een aanvraag uitmaken.