Advies: Vermelding bestuurders in de jaarrekening

Advies

De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert CBN-advies 2020/09 - Vermelding in de jaarrekening van de gegevens van de bestuurders en de commissaris.

De Commissie verduidelijkt welke bestuurders moeten worden vermeld in de jaarrekening wanneer de samenstelling van het bestuursorgaan gewijzigd wordt. In dit advies worden er verschillende momenten toegelicht waarop de wijziging zich kan voordoen. Ook de wijziging van commissaris tussen de aanvangsdatum of afsluiting van het boekjaar en de goedkeuring van de jaarrekening komt aan bod.