COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 106 - Verbintenissen en zekerheden


Het besluit van 8 oktober 1976 bepaalt dat de door de onderneming aangegane verbintenissen alsmede de door de onderneming of door derden voor haar rekening gestelde zekerheden in de toelichting vermeld moeten worden1. In dat verband werden diverse vragen gesteld. 

 

  • 1. Art 14, toelichting nr. 6, tweede lid en nr. 12, a.