COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 106/2 - Verbintenis om bepaalde goederen niet te verkopen


De verbintenis om bepaalde goederen niet te verkopen of om er geen reële zekerheden op te vormen zonder de instemming van een schuldeiser is daarentegen geen waarborg; ze moet niet worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening.