CBN-advies R102/2 - Overschrijvingsorders 

Het besluit van 7 maart 1978 legt voor overschrijvingsorders niet dezelfde boekingswijze op als voor uitgegeven cheques. Vooreerst is een overschrijving, in tegenstelling tot een cheque, een order gegeven aan de financiële instelling, die optreedt als lasthebber van de opdrachtgever. De order wordt in beginsel niet geïncorporeerd in een document dat aan de schuldeiser wordt overhandigd en dat door deze laatste ter inning kan worden aangeboden. Bovendien is het bij overschrijvingsorders, in tegenstelling tot cheques, eerder zeldzaam dat er een termijn is van meer dan enkele dagen tussen het ogenblik waarop de orders worden gegeven en het ogenblik waarop deze worden uitgevoerd. Daarom is het gebruikelijk de boeking slechts te verrichten zodra de onderneming door haar bank in kennis werd gesteld van de uitvoering van de order. 

De Commissie heeft er evenwel geen bezwaar tegen dat voor gegeven overschrijvingsorders op dezelfde wijze te werk gegaan wordt als voor uitgegeven cheques indien dit zou vereist zijn om redenen van interne organisatie.