COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 106/1 - Onherroepelijk mandaat tot hypothekeren


Nr. 12 van de toelichting bepaalt uitdrukkelijk dat onherroepelijk beloofde waarborgen worden gelijkgesteld met de door de onderneming gestelde reële waarborgen tot zekerheid van haar eigen schulden. Dit is wel degelijk het geval voor het onherroepelijk mandaat tot hypothekeren aangezien de daadwerkelijke vorming van de hypotheek niet meer afhangt van de debiteur maar van zijn schuldeiser of van diens mandataris. Om gelijke redenen moeten ook de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren die tot zekerheid van schulden of van verbintenissen van derden werden verleend, eveneens in de toelichting worden vermeld.