COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN advies 101 - Omzet - Accijns op bepaalde produkten


De accijns op bepaalde produkten (minerale oliën, tabak, alcoholische dranken, suiker, enz.) is niet rechtstreeks met de omzet verbonden en kan dus niet van het bedrag van de omzet worden afgetrokken, noch in de voorstelling van de jaarrekeningen, noch voor het bepalen van het toepassingsveld van de hierboven vermelde bepalingen van de wet op de boekhouding en van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976.