CBN-advies 128/7 - Andere taksen en lasten ten laste van derden 
 

Het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 schrijft de vermelding voor in de toelichting van het bedrag, voor het boekjaar en voor het vorige boekjaar, van de andere taksen en belastingen van derden (toelichting XVI, volledig schema).
 
Daarom gevraagd heeft de Commissie geadviseerd in sub A van genoemde staat XVI, zowel de Belgische als de buitenlandse belasting over de toegevoegde waarde en gelijkaardige belastingen te vermelden. Deze staat moet het inderdaad mogelijk maken bij de financiële analyse van de jaarrekening, meer in het bijzonder bij de berekening van het klantenkrediet en van het leverancierskrediet, de gebruikelijke financiële ratio's correct te berekenen. Vanuit die optiek is het duidelijk dat niet enkel met de Belgische belasting over de toegevoegde waarde en gelijkgestelde belastingen mag worden rekening gehouden bij het invullen van staat XVI, A.