CBN advies 119-1 - Aanvang van de afschrijving van intercalaire interesten  

Luidens artikel 28, § 1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 mag de afschrijving van tussentijdse interesten aanvangen op de datum waarop de vaste activa waarop deze interesten betrekking hebben bedrijfsklaar worden. 

Deze bepaling wil het mogelijk maken de aanvang van de afschrijving van deze interesten uit te stellen tot de datum waarop de bedoelde activa bedrijfsklaar worden. Het is toegelaten op een vroegere datum te beginnen afschrijven, doch vanaf die datum is de afschrijving per jaarlijkse tranches van tenminste twintig procent verplicht. Van deze waarderingsregel mag overeenkomstig artikel 16 in uitzonderlijke gevallen afgeweken worden. Deze afwijking moet dan in de toelichting vermeld en verantwoord worden.