Wetsontwerp Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Nieuws

Op de website van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers werd het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen zoals goedgekeurd in eerste lezing door de Commissie Handels- en Economisch Recht gepubliceerd.