Publicatie KB WVV

Nieuws

Op dinsdag 30 april 2019 is het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Het volledige uitvoeringsbesluit zal eerstdaags raadpleegbaar zijn via het tabblad < Wetgeving > op deze website.

 

Raadpleeg het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad via deze link.