Ontwerpadvies: Uitstel algemene vergadering

Advies

Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 bepaalt dat, ten gevolge van de COVID-19 pandemie, de algemene vergadering in bepaalde gevallen door het bestuursorgaan kan worden uitgesteld. Dit uitstel brengt eveneens de verlenging met zich mee van onder andere de termijn waarbinnen de jaarrekening moet worden goedgekeurd en neergelegd. 
In een nieuw ontwerpadvies geeft de Commissie verdere toelichting bij deze mogelijkheid tot uitstel zoals voorzien in het KB nr. 4.

Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitieve advies.

Opmerkingen kunnen gegeven worden tot en met woensdag 17 juni 2020.