Nieuwe IBB: voorziening huurgarantie

IBB

IBB 2020/003 betreft de boeking van een voorziening ter dekking van het leegstandrisico bij de verrichting die bestaat uit de verkoop van een logistiek centrum met een inherente, tijdelijke terughuurverplichting.