Nieuwe IBB: Vastrentend effect

IBB

In IBB 2021/02 oordeelt de Commissie over de boekhoudkundige kwalificatie van een verzekeringsproduct als een vastrentend effect. De IBB wordt afgesloten met vermelding van de balanspost waarop het verzekeringsproduct geboekt dient te worden.