Nieuwe IBB: Commissionair – Tussenpersoon – Omzet

IBB

IBB 2020/002 betreft de vergoedingen die een vennootschap ontvangt in eigen naam maar voor rekening van een derde. Deze maken geen deel uit van haar resultaat. De roerende goederen die in volle eigendom toebehoren aan een derde en in bewaring zijn genomen door een vennootschap worden niet opgenomen in de balans van deze laatste.