Nieuwe IBB: Commissionair – Tussenpersoon – Geïndividualiseerde rekeningen

IBB

In deze nieuwe IBB spreekt het College zich uit over de vraag of de roerende goederen die een vennootschap in eigen naam maar voor rekening van een andere vennootschap verwerkt, alsook de cliëntenrekening die de vennootschap in de hoedanigheid van commissionair opent, (al dan niet) moeten worden opgenomen op de balans.