Nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen gepubliceerd

Nieuws

Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) gepubliceerd in Staatsblad

Op donderdag 4 april 2019 werd in het Belgisch Staatsblad de Wet gepubliceerd van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Deze nieuwe wet treedt in werking op 1 mei 2019. 

Voor de op 1 mei 2019 reeds bestaande vennootschappen, (i)vzw’s en stichtingen is deze wet voor het eerst van toepassing op 1 januari 2020, tenzij zij zich vrijwillig vroeger onderwerpen (ten vroegste 1 mei 2019).

Deze nieuwe wet verduidelijkt in artikel 27 dat voor boekhoudplichtige ondernemingen die een vereenvoudigde boekhouding voeren onder ‘omzet’ moet worden begrepen: “het bedrag van de andere dan niet-recurrente ontvangsten” en onder ‘balanstotaal’: “het grootste van de twee bedragen vermeld onder de bezittingen en de schulden”.