Nieuw: Schenkingen en legaten

Nieuws

De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert een ontwerpadvies inzake schenkingen en legaten voor VZW’s, IVZW’s en stichtingen die een dubbele boekhouding voeren.

In het KB WVV werd een nieuwe waarderingsregel opgenomen in verband met schenkingen en legaten voor VZW's, IVZW's en stichtingen die een dubbele boekhouding voeren. Deze nieuwe regel bepaalt dat dit soort schenkingen en legaten moet worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde, met de bijkomende mogelijkheid om te waarderen tegen werkelijke waarde, marktwaarde of gebruikswaarde.

In dit ontwerpadvies bespreekt de Commissie de boekhoudkundige verwerking van de geschonken of nagelaten goederen volgens de nieuwe waarderingsmethode.

Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitieve advies.

Opmerkingen en/of commentaren kunnen gegeven worden tot en met woensdag 20 mei 2020.