Nieuw ontwerpadvies: Ziekenhuisfinanciering

Advies

De Commissie publiceert het ontwerpadvies Ziekenhuisfinanciering: de boekhoudkundige verwerking van het instandhoudingsforfait en het strategisch forfait. Hierin verduidelijkt de Commissie de boekhoudkundige verwerking door ziekenhuizen van de subsidiëring van de infrastructuur van ziekenhuizen ingevolge het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen.

Dit advies wordt gepubliceerd ter publieke consultatie.
Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitieve advies.

Opmerkingen en/of commentaren kunnen gegeven worden tot en met dinsdag 8 januari 2019.