Nieuw ontwerpadvies: Winstverdeling binnen de NV

Advies

In dit nieuw ontwerpadvies bespreekt de Commissie de grenzen waarbinnen de winsten door de daartoe bevoegde organen binnen de NV kunnen worden uitgekeerd onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Commissie actualiseert hiermee het CBN-advies 2009/1 – Interimdividend versus tussentijds dividend.

Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitieve advies.

Opmerkingen kunnen gegeven worden tot en met donderdag 26 november 2020