Nieuw ontwerpadvies: wijziging van het boekhoudkundig referentiestelsel

Advies

In een nieuw ontwerpadvies buigt de Commissie zich over de gevolgen van een wijziging van het boekhoudkundig referentiestelsel voor de waardering van bepaalde activa (en passiva) bij een vennootschap die, voor de eerste keer, haar statutaire jaarrekening opstelt overeenkomstig het boekhoudkundig referentiestelsel dat van toepassing is in België.

Dit advies behandelt meer bepaald de boekhoudkundige verwerking van eventuele verschillen in de waarderingsregels voor materiële vaste activa tussen de referentiestelsels IFRS en BE GAAP. Het advies kan ook dienstig zijn bij de overgang van een ander referentiestelsel dan IFRS naar BE GAAP.

Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitief advies. 

Reageren op dit ontwerpadvies kan tot en met donderdag 20 januari 2022.