Nieuw ontwerpadvies: waarderingsregels vzw's met vereenvoudigde boekhouding

Advies

De Commissie publiceert ter publieke consultatie haar ontwerpadvies Verenigingen en stichtingen – Vereenvoudigde boekhouding - Waarderingsregels.

In dit ontwerpadvies verduidelijkt de CBN de expliciete waarderingsregels die voortaan gelden voor de bezittingen van verenigingen en stichtingen die een vereenvoudigde boekhouding voeren. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naargelang deze bezittingen werden verworven in een boekjaar dat aanvangt vóór of na 1 mei 2019.

Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitieve advies.

Opmerkingen en/of commentaren kunnen gegeven worden tot en met vrijdag 13 maart 2020.