Nieuw ontwerpadvies: Verslaggeving bij ontbinding en vereffening vennootschappen

Advies

In dit nieuw ontwerpadvies verduidelijkt de Commissie welke verslaggevingsverplichtingen moeten worden nageleefd bij de ontbinding, gedurende de vereffening en bij de sluiting van de vereffening van een vennootschap met volkomen rechtspersoonlijkheid onder het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitief advies.

Reageren op dit ontwerpadvies kan tot en met woensdag 21 juli 2021.