Nieuw ontwerpadvies: Verslaggeving bij ontbinding en vereffening (I)VZW’s

Advies

In dit nieuw ontwerpadvies, gepubliceerd voor openbare raadpleging, bespreekt de Commissie de verslaggeving van de ontbinding en de vereffening van VZW’s en IVZW’s onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De jaarrekeningrechtelijke analyse omvat de vrijwillige ontbinding, de ontbinding van rechtswege en de gerechtelijke ontbinding en bespreekt vervolgens de verslaggevingsverplichtingen die moeten worden nageleefd bij de ontbinding, gedurende de vereffening en bij de sluiting van de vereffening van VZW’s en IVZW’s. 

Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitief advies.

Reageren op dit ontwerpadvies kan tot en met woensdag 14 juli 2021.