Nieuw ontwerpadvies: verplichting jaarverslag voor verenigingen en stichtingen

Advies

In dit nieuw ontwerpadvies “Verplichting voor bepaalde VZW’s, IVZW’s en stichtingen om een jaarverslag op te stellen” licht de Commissie toe welke VZW’s, IVZW’s en stichtingen sinds de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een jaarverslag dienen op te stellen en vanaf wanneer deze verplichting van toepassing is.

Dit ontwerpadvies wordt gepubliceerd voor openbare raadpleging. Reageren kan tot en met vrijdag 28 augustus 2020.