Nieuw ontwerpadvies: van een kapitaalhoudende BVBA naar een kapitaalloze BV

Advies

De Commissie publiceert een ontwerpadvies over de overgang van een kapitaalhoudende BVBA naar een kapitaalloze BV. Hierin wordt verduidelijkt op welke manier een inbreng buiten kapitaal boekhoudkundig moet worden verwerkt naar aanleiding van de afschaffing van het concept ‘maatschappelijk kapitaal’ voor de besloten vennootschap door de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 

Het ontwerpadvies is in openbare raadpleging en er kan gereageerd worden tot en met woensdag 2 oktober 2019.