Nieuw ontwerpadvies: Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij BV en CV

Advies

In een nieuw ontwerpadvies verduidelijkt de Commissie de boekhoudkundige verwerking in hoofde van de BV en CV in de gevallen dat een aandeelhouder uittreedt of uitgesloten wordt lastens het vennootschapsvermogen. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet dat de BV in haar statuten een uittredings- en uitsluitingsmogelijkheid ten laste van het vennootschapsvermogen kan uitwerken naar analogie met wat geldt voor de CV. In tegenstelling tot de CV is dit voor een BV slechts mogelijk indien de statuten een uittreding of uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen expliciet voorzien.

Reageren op dit ontwerpadvies kan tot en met woensdag 25 augustus 2021.