Nieuw ontwerpadvies: Splitsingen van vennootschappen

Advies

De Commissie publiceert een nieuw ontwerpadvies over splitsingen van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid onderworpen aan het Belgisch recht die belastingneutraal werden uitgevoerd, in het licht van de nieuwigheden ingevoerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Er wordt meer bepaald rekening gehouden met de schrapping van het kapitaalbegrip bij de coöperatieve en besloten vennootschappen en met de invoering van een regeling voor splitsingen van verenigingen en stichtingen gebaseerd op de regeling die van toepassing is op splitsingen van vennootschappen.

Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitief advies. 

Reageren op dit ontwerpadvies kan tot en met vrijdag 17 december 2021.