Nieuw ontwerpadvies: openingsbalans bij verenigingen en stichtingen

Advies

De Commissie publiceert voor openbare raadpleging een nieuw ontwerpadvies over de opstelling van de openingsbalans bij VZW’s, IVZW’s en stichtingen die een dubbele boekhouding voeren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen, enerzijds, de VZW’s, IVZW’s en stichtingen die reeds een boekhouding voeren die ten minste overeenstemt met deze zoals bepaald in titel 1 en titel 3, boek 3 KB WVV en, anderzijds, de VZW’s, IVZW’s en stichtingen die geen dergelijke boekhouding voeren. 

Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitief advies. 

Reageren op dit ontwerpadvies kan tot en met donderdag 21 oktober 2021.