Nieuw ontwerpadvies: Negatieve fondsen

Advies

In een nieuw ontwerpadvies behandelt de Commissie de boekhoudkundige verwerking van negatieve fondsen in hoofde van verenigingen en stichtingen die een dubbele boekhouding voeren. Daarnaast wordt de manier toegelicht waarop de compensatie van negatieve fondsen met een positief resultaat kan gebeuren.

Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitief advies.

Reageren op dit ontwerpadvies kan tot en met maandag 28 juni 2021.