Nieuw ontwerpadvies: Kwijtschelding van huur – COVID-19

Advies

De Commissie publiceert een nieuw ontwerpadvies betreffende de boekhoudrechtelijke behandeling van kwijtschelding van huur ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

In dit ontwerpadvies buigt de Commissie zich over de boekhoudrechtelijke behandeling van een al dan niet gedeeltelijke kwijtschelding van huur die gegeven wordt door de verhuurder aan de huurder omwille van de COVID-19-pandemie. Tevens geeft de Commissie een indicatie van de manier waarop een leasingcontract wordt behandeld waarbij een tijdelijke niet-betaling wordt bedongen.

Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitief advies. Reageren op dit ontwerpadvies kan tot en met vrijdag 19 maart 2021.