Nieuw ontwerpadvies: Herwaarderingsmeerwaarden

Advies

In een nieuw ontwerpadvies licht de Commissie de nieuwe wetgeving toe inzake herwaarderingsmeerwaarden zoals opgenomen in het WVV en KB WVV. Ook de impact van de nieuwe bepalingen op de boekhoudkundige verwerking van een herwaarderingsmeerwaarde wordt in het ontwerpadvies besproken.

Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitieve advies.

Opmerkingen kunnen gegeven worden tot en met maandag 25 januari 2021.