Nieuw ontwerpadvies: fusies tussen verenigingen en stichtingen

Advies

Naar aanleiding van de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de wetgever een regeling uitgewerkt inzake de fusie en splitsing van verenigingen en stichtingen. In dit verband achtte de Commissie het nuttig de boekhoudkundige verwerking van fusies te behandelen in een nieuw ontwerpadvies, gepubliceerd voor openbare raadpleging.

Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitief advies. 

Reageren op dit ontwerpadvies kan tot en met dinsdag 5 april 2022.