Nieuw ontwerpadvies: Fusies tussen vennootschappen

Advies

De Commissie publiceert een nieuw ontwerpadvies over de boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen, waarin zij CBN-advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies actualiseert.

In het ontwerpadvies worden de wijzigingen opgenomen die werden doorgevoerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waaronder het verdwijnen van het kapitaalbegrip in bepaalde vennootschapsvormen. Daarnaast worden bepaalde uitzonderingen op het boekhoudkundig continuïteitsbeginsel, zoals reeds uiteengezet in CBN-advies 2009/6, verder uitgewerkt.

Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitief advies. Reageren op dit ontwerpadvies kan tot en met donderdag 8 april 2021.