Nieuw ontwerpadvies: Financieringskostensurplus

Advies

De Commissie publiceert ter publieke consultatie haar ontwerpadvies Financieringskostensurplus (artikel 194sexies en artikel 198/1 WIB 92).

In dit ontwerpadvies analyseert de CBN de boekhoudkundige verwerking van het niet-aftrekbaar financieringskostensurplus die in een later tijdperk wordt verrekend met de winst, alsook van de overdracht van het niet-benutte deel van de aftrekcapaciteit.

Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitieve advies.

Opmerkingen en/of commentaren kunnen gegeven worden tot en met vrijdag 20 maart 2020.