Nieuw ontwerpadvies: COVID-19-maatregelen – carry-back

Advies

In het ontwerpadvies Vrijstelling ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen van de vennootschappen ten gevolge van de COVID-19 pandemie in de vennootschapsbelasting bestudeert de Commissie de bepalingen ingevoerd door de wet van 23 juni 2020 houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie, die vennootschappen toelaat om vroegtijdig het fiscaal verlies ten gevolge van de COVID-19 pandemie aan te rekenen op een vorig aanslagjaar door middel van het treffen van een tijdelijke vrijstelling.