Nieuw ontwerpadvies: Consolidatie bij de horizontale groep

Advies

De Commissie publiceert voor openbare raadpleging een ontwerpadvies ter vervanging van advies 2017/06 - Consolidatie bij de horizontale groep (consortium). Dit advies werd geactualiseerd naar aanleiding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitief advies.

Reageren op dit ontwerpadvies kan tot en met woensdag 6 oktober 2021.