Nieuw ontwerpadvies: Brexit

Advies

De Commissie publiceert het ontwerpadvies Gevolgen op gebied van financiële rapportering als gevolg van de brexit. In dit advies wordt aandacht geschonken aan de gevolgen die de brexit kan hebben voor Belgische boekhoudplichtige ondernemingen die op een of andere manier zijn gelinkt aan het Verenigd Koninkrijk.

Dit advies wordt gepubliceerd ter publieke consultatie.
Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitieve advies.

Opmerkingen en/of commentaren kunnen gegeven worden tot en met donderdag 21 maart 2019.