Nieuw ontwerpadvies: Boekhoudkundige verwerking van kapitaalvermindering (artikel 18 WIB 92)

Advies

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert ontwerpadvies 2019/XX – Boekhoudkundige verwerking van gedeeltelijk belastbare kapitaalverminderingen (art. 18 WIB 92). Dit ontwerpadvies beoogt de door de wet aangereikte mogelijkheid te verduidelijken om de nieuwe regels bedoeld in artikel 18, lid 2 tot 6 WIB 92 op vrijwillige basis toe te passen. Het ontwerpadvies behandelt voornamelijk het geval van een kapitaalvermindering in hoofde van een kapitaalvennootschap. De in het advies beschreven boekhoudregels gelden echter mutatis mutandis voor kapitaalloze vennootschappen.

Dit advies wordt gepubliceerd ter publieke consultatie.
Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitieve advies.

Opmerkingen en/of commentaren kunnen gegeven worden tot en met donderdag 19 september 2019.