Nieuw ontwerpadvies: Aanschaffingswaarde bij aankoop van een goed tegen betaling vaste prijs, verschuldigd over een periode van meer dan één jaar

Advies

In dit nieuw ontwerpadvies behandelt de Commissie de boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een goed waarbij ab initio wordt overeengekomen dat de prijs over een periode van meer dan één jaar wordt betaald zonder dat expliciet voorzien is in een rente of slechts een abnormaal lage rente verschuldigd is.

Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitieve advies.

Opmerkingen kunnen gegeven worden tot en met dinsdag 8 december 2020.