Nieuw advies: Ziekenhuisfinanciering

Advies

De CBN publiceert advies 2019/03 – Ziekenhuisfinanciering: de boekhoudkundige verwerking van het instandhoudingsforfait en het strategisch forfait. In dit advies verduidelijkt de Commissie de boekhoudkundige verwerking in hoofde van de ziekenhuizen van de subsidiëring van de infrastructuur van ziekenhuizen ingevolge het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen. Dit besluit beoogt de invoering van een nieuw financieringsmodel voor ziekenhuisinfrastructuur dat bestaat uit een instandhoudingsforfait en een strategisch forfait.