Nieuw advies: Vrijstelling m.b.t. het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut

Advies

De Commissie publiceert advies 2018/21Vrijstelling m.b.t. het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut. Hierin behandelt de Commissie de manier waarop de de vrijstelling m.b.t. het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut, voorzien door artikel 67quater van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zich zal vertalen in de boekhouding en de jaarrekening.