Nieuw advies: verslaggeving bij ontbinding en vereffening (I)VZW’s

Advies

In dit nieuw advies bespreekt de Commissie de verslaggeving van de ontbinding en de vereffening van VZW’s en IVZW’s onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De jaarrekeningrechtelijke analyse omvat de vrijwillige ontbinding, de ontbinding van rechtswege en de gerechtelijke ontbinding en bespreekt vervolgens de verslaggevingsverplichtingen die moeten worden nageleefd bij de ontbinding, gedurende de vereffening en bij de sluiting van de vereffening van VZW’s en IVZW’s.