Nieuw advies: Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een vennootschap

Advies

De Commissie voor boekhoudkundige normen bestudeert in dit nieuw advies de verslaggevingsverplichtingen die moeten worden nageleefd bij de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte van een vennootschap.